Jeg er utdannet cellist med mastergrad fra NTNU  Institutt for musikk, og jobber som distriktsmusiker i Nord-Trøndelag. Etter to års studier med professor Mats Lidström (Royal Academy of Music – London), avla jeg min mastergrads-konsert som solist med Trondheim symfoni-orkester i juni 2011. Før dette studerte jeg med Øyvind Gimse, Torleif Holm og Joakim Munkner ved NTNU, der jeg avla min bachelor-eksamen til høyeste karakter våren 2009.

Som musiker er jeg allsidig, med et bredt sjangerspekter og uttrykksregister. Jeg søker stadig nye musikalske innfallsvinkler, og nye måter å formidle musikk på. Jeg har jobbet med mange fremstående artister innen flere sjangere, med et spenn fra Jean-Guihen Queyras og Martin Fröst til Sissel Kyrkjebø og Espen Lind. Jeg har gjort mye studioarbeid innen pop og rock, og jeg har jobbet en del med jazzmusikere. Som klassisk musiker ønsker jeg å utfordre konvensjonelle rammer for framføring og formidling, og jeg vil tenke nytt mot både musikalsk framføring, arenaer og visuelle rammer.